Використання недеревних продуктів лісу

Львівське ОУЛМГ узагальнило заявки лісогосподарських підприємств і суб’єктів підприємницької діяльності щодо заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань на 2020 рік.

За поданням обласного управління Львівською обласною радою було  прийнято  рішення про погодження лімітів та Львівською ОДА видано розпорядження «Про затвердження лімітів спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань».

На даний час проходить процедура погодження розпорядження обласної державної адміністрації в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

Найближчим часом суб’єкти підприємницької діяльності зможуть звертатись до лісогосподарських підприємств для отримання дозволів – лісових квитків на заготівлю дикоростучих плодів, ягід, грибів та лікарської сировини.

►Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 05 березня 2020 року №140/0/5-20 "Про затвердження лімітів спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань"

Ліміти по побічному користув. на 2020 - ГАЛСІЛЬЛІС

Ліміти по побічному користув. на 2020 - Львівське ОУЛМГ

Ліміти по побічному користув. на 2020 - Старицький військов. л-п

Ліміти по побіяному користув..на 2020 - Магерівський військов. л-п

►Рішення Львівської обласної ради №1018 від 12 березня 2020 року "Про погодження лімітів за спеціальне використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань"
►Ліміти спеціального використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів на 2020 рік
Додаток 1
до розпорядження
голови облдержадміністрації
від                        №
 Ліміти спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів
та здійсненні побічних лісових користувань для державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ на 2020 рік
Назва
району
Постійний лісокористувач Деревна зелень (новорічні ялинки), тис.шт. Березовий сік, т Плоди чорниці звич.,     т Плоди малини звич.,     т Плоди ожини звич.,    т Плоди гороб. звич.,    т Плоди бузини чорної, т Плоди журавлини, т Плоди шипши ни, т Плоди брусниці, т Гриби, т Лік. сир.,    т в т.ч. арніка гірськ.   т Горіхи, т Розміщення пасіки, га Сінокосіння, га
білий лисички підосичники маслюк звич. опеньок осінній
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Пустомитівський,
Перемишлянський
ДП “Бібрський лісгосп” 0,3
2 Турківський ДП “Боринський лісгосп” 3,0 220,0 2,0 10,0 20,0 75 30,0 25,0
3 Бродівський ДП “Бродівський лісгосп” 2,5 70,0 700,0 5,0 5,0 2,0 30,0 2,0 10,0 2,0 40,0
4 Кам.-Бузький, Буський, Золочівський ДП “Буський лісгосп” 1,0 500,00 0,6 3,0 1,0 30,0 20,0 1,5 22,0 0,1 100
5 Дрогобицький ДП “Дрогобицький лісгосп” 0,03 60,0 5,0 5,0 50,0 50,0 5,0 2,0 20,0 2,0 10,0 20,0
6 Сокальський, Жовківський ДП “Жовківський лісгосп” 0,25 200,0 1,5 43,5 2,0 60,0 0,1 20,0 0,2 1,0 1,0 33,0 24,0
7 Золочівський, Бродівський, Перемишлянський ДП “Золочівський лісгосп” 0,5 38,05 3,65 65,7 27,19 0,31 0,33 17,91 21,37

Порядок та умови
спеціального використання лісових ресурсів при здійсненні побічних
лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів

Ст. 1 Лісового кодексу України – ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

Ст. 6 Лісового кодексу України – лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.

Ст. 66 ЛКУ (Загальне використання лісових ресурсів) – громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо.

Спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів проводиться відповідно до статтей 72, 73 Лісового кодексу України.

До побічних лісових користувань належать: заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, розміщення пасік, заготівля сіна, випасання худоби.

До другорядних лісових матеріалів відноситься: заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені та деревних соків.

Лісови́й квито́к — єдиний дозвільний документ в Україні, який надає право лісогосподарським підприємствам, а також приватним компаніям, проводити промислову заготівлю дикорослих грибів, ягід та лікарської сировини в лісах України.

Для власних потреб громадяни проводять заготівлю вищезазначених продуктів безкоштовно. Заготівля ж березового соку та новорічних ялинок, як для власних потреб, так і за умови промислової заготівлі — проводиться з обов’язковою випискою Лісового квитка. За порушення цієї вимоги заготівельників-порушників чекає адміністративна або навітькримінальна відповідальність. Такси для обчислення розміру шкоди, що може бути заподіяна, становлять (залежно від діаметра пошкодженого дерева до неприпинення росту) від 170 до 1000 грн, а за порушення правил заготівлі лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід розмір шкоди складає від 120 до 420 грн за 1 кг.

Наразі промислова заготівля будь яких лісових ресурсів в Україні, в тому числі й другорядних (березовий сік, дикорослі гриби, ягоди, горіхи, лікарські рослини…) проводиться лише за наявності — Лісового квитка, і тільки в межах відведених лісових ділянок. Форма і порядок видачі Лісового квитка визначені Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.

Згідно з цією постановою Лісовий квиток для заготівельника виписується лісогосподарським підприємством, на території якого проводиться заготівля другорядних лісових ресурсів, після сплати заготівельником нормативного збору до місцевого бюджету. Розмір нормативного збору за користування другорядними лісовими ресурсами визначається обласною радою і затверджується облдержадміністрацією. Лісовий квиток, з ініціативи Держкомлісгоспу, був затверджений Торговою промисловою палатою України, як обов’язковий документ, що підтверджує походження продукції. Відтак при здійсненні експортних операцій видачу сертифікату походження Торгово-промислова палата проводить лише при наявності Лісового квитка.

Такий підхід сприяв посиленню контролю у сфері охорони, збереження, раціонального та невиснажливого використання лісових ресурсів і відповідно, в умовах фінансово-економічної кризи, дозволив поповнити місцеві бюджети.

1. Згідно ст. 72, 73 Лісового кодексу України «Ліміт використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів встановлюється відповідними органами виконавчої влади за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів обласними державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Згідно статті 31 п. 9 Лісового кодексу України «Повноваження обласних державних адміністрацій у сфері лісових відносин» передбачено, що «обласні державні адміністрації у сфері лісових відносин у межах своїх повноважень на їх території встановлюють ліміт використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань».

2. Згідно п.2 «Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 року № 449, заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань (включаючи спеціально створені для цього насадження)для потреб виробничої та комерційної діяльності відносяться до спеціального використання, провадяться за плату на підставі спеціального дозволу – лісового квитка і тільки у межах відведених земельних ділянок лісового фонду.

Обсяги щорічних заготівель продукції побічних лісових користувань встановлюються постійними лісокористувачами на підставі матеріалів лісовпорядкування (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 року № 449). Матеріали лісовпорядкування у свою чергу затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього середовища (Ст. 48 Лісового кодексу України).

Розрахунок плати за заготівлю продукції побічного користування здійснюється постійними лісокористувачами і визначається як добуток обсягу заготівлі на нормативну вартість одиниці продукції (затвердженої розпорядженням голови Львівської ОДА від 18.06.2009 № 538/0/5-09).

Місце заготівлі, обсяги та розмір плати за заготівлю продукції побічного користування зазначені в лісовому квитку (бланк лісового квитка затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року № 761). Плата за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань 100% перераховується в місцевий бюджет (сільська рада).

Сертифікат походження товару видає Департамент експертиз та сертифікації походження товарів Торгово-промислової палати України.

Для отримання сертифікату походження товару на другорядні лісові ресурси необхідно:

 • лісовий квиток;
 • сертифікат про вміст радіоактивних речовин в продукції;
 • фітосанітарний сертифікат;
 • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи (накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
 • довідка з ОДПІ про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • завірені копії лісового квитка (обов`язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо), згідно Лісового кодекса України та постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.
                                       
Перелік лісокористувачів
яким видано лісові квитки за 2018 рік
НайменуванняМісцезнаходження (місцеКод за ЄДРПОУ/Лісорубний Код заНазва обєкта оподаткуванняСума збору,
п/п(прізвище, імя, попроживання) реєстраційнийквиток серія, №,КОАТУУ зазбором (відповідно до грн,коп
батькові)лісокористувачаномер обліковоїдатамісцкзнаходженнямстатті 330 Податкового
лісокористувачакартки платникалісової ділянкикодексу України)
податків
1ПП "ЕКО-Аква-Світ"с.Попелі Дрогобицького р-ну36194383000274 від 2.01.184621285900Довгострокове тимчасове 10505.06
користування
2ДП "Софія"ПП"АТМс.Станиля, Дрогобицький р-н34341794000275 від 2.01.184621287400Довгострокове тимчасове 5435.38
плюс нефте сервіс"користування
3ПП "Ступницький М.І."м.Дрогобич20847075000251 від 30.03.174621284900Довгострокове тимчасове 3201.55
користування
4ФОП "Матвіїшин І.О.м.Винники вул. Забава, 753394008284000251 від 30.03.174621287500Довгострокове тимчасове 12529.35
користування
5ФОП "Бойко І.О.м.Трускавець, вул Л.Українки, 1024180000000001791000251 від 30.03.174621285900Довгострокове тимчасове 6767.72
користування
6ТзОВ "Курортний го-м.Трускавець бульвар394355880632274621284900Довгострокове тимчасове 18373.39
тель "Лісова пісня"Ю.Дрогобича ,2користування
3ПП "Ступницький М.І."м.Дрогобич20847075000251 від 30.03.174621284900Довгострокове тимчасове 3201.55
користування
4ФОП "Матвіїшин І.О.м.Винники вул. Забава, 753394008284000251 від 30.03.174621287500Довгострокове тимчасове 12529.35
користування
5ФОП "Бойко І.О.м.Трускавець, вул Л.Українки, 1024180000000001791000251 від 30.03.174621285900Довгострокове тимчасове 6767.72
користування
6ТзОВ "Курортний го-м.Трускавець бульвар394355880632274621284900Довгострокове тимчасове 18373.39
тель "Лісова пісня"Ю.Дрогобича ,2користування
1ТзОВ " Дитячий закладм.Дрогобич, вул П.Орлика, 24 41181821ЛЬ ЛВК 0002764621285100Довгострокове тимчасове 8221.59
озд.і відпоч. "Веселка"користування
2ТзОВ " Золота Баня"м.Борислав, вул. Зарічна, 3б33088252ЛЬ ЛВК 0002774621285100Довгострокове тимчасове 3700.963
користування
1ФОП «Самбірський В.С.»м.Стебник вул.Залізняка, 93044316212ЛЬ ЛВК 0002784621285100заготівля плодів чорниці5100.00
2ФОП «Шологан Ю.Б»м.Стебник вул. Шептицького,3/12892103858ЛЬ ЛВК 0002794621285100заготівля плодів чорниці1700.00
3ПП "Меденци Н.П."с.Залокоть,вул. Миру,буд 1692645613604ЛЬ ЛВК 0002804621285100заготівля плодів чорниці1700.00
4ПП "Дубровська Т.І."м.Стебник,вул Січових Стрільців,буд 1 кв 753346208802ЛЬ ЛВК 0002814621285100заготівля плодів чорниці1700.00
5ПП"Григіль Й.Й."с.Велика Білина2594006971ЛЬ ЛВК 0002824621285100заготівля плодів чорниці3400.00
6ПП"Гармаш І.В."м.Стебник,вул С.Бандери,буд 6 кв 343214005954ЛЬ ЛВК 0002834621285100заготівля плодів чорниці3400.00
1ФОП «Питило О.В.»м. Борислав вул. В.Великого, 1842229610269ЛЬ ЛВК 0002944621283300заготівля плодів шипшини1000.00
ДП "Дрогобицький лісгосп"В.М.Матяшовський
Головний бухгалтер О.Р.Шепіда

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх