Порядок складання та подання запитів

1. Запит на інформацію (далі – запит) подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи Держлісагентства України в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або надсилається поштою, електронною поштою, телефаксом чи телефону.

 2. Запит подається у довільній формі і повинен містити:

· прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

· загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

· підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

3. Запит може бути подано особисто до канцелярії або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДП «Дрогобицький лісгосп», в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. Під час подання запиту запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

5. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник управління інформаційної політики або посадова особа, що організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДП «Дрогобицький лісгосп», із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону запитувача, та наданням йому надалі копії запиту.

6. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту, яка йому повертається,проставляється відбиток печатки ДП «Дрогобицький лісгосп», дата надходження та вхідний номер запиту.

7. ДП “Дрогобицбий лісгосп” надатє відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, ДП “Дрогобицький лісгосп” може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку ДП”Дрогобицький лісгосп” повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у разу, якщо:

1) ДП «Дрогобицький лісгосп» не володіє і не зобов’язане відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 Порядку;

4) не дотримано вимог складання та подання запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвища, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номера засобу зв’язку (якщо такий є);

загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпису і дати (за умови подання письмового запиту).

 

forma_zapytu_informaciyi

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх