Охорона праці

 

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам

ДП “Дрогобицьке лісове господарство” на 2021 рі

(назва структурного підрозділу, підприємства тощо)

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

з/п Найменування заходів Строк
виконання
Відповідальний
за виконання
1 Вживати постійних дієвих заходів з покращення виробничої та виконавчої дисципліни працюючих ,організувати безпечне виконання робіт. постійно Лісничі,начальник лісозаводу
2 Здійнювати контроль за  станом охорони праці у виробничих підрозділах згідно згідно Закону України Про охорону праці протягом року Провідний інженер з ОП
3 Забезпечити організацію і проведення у підрозділах місячника з Охорони праці охорони праці квітень, жовтень Провідний інженер з ОП
4 Організувати технічну діагностику устаткування ,щодо можливості його подальшого використання підвищеної небезпеки(станки і верстати) червень Провідний інженер з ОП, начальник лісозаводу
5 Забезпечити своєчасне проходження працівниками попередніх та періодичних медичних оглядів згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України червень Провідний інженер з ОП
6 Забезпечити працівників засобами  індивідуального захисту постійно Провідний інженер з ОП
7 Провести навчання з питань охорони праці новоприйнятих посадових осіб протягом року (за потреби) Провідний інженер з ОП
8 Забезпечити проходження навчання з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів і фахівців виробничих підрозділів в Укрцентркадриліс протягом року (за потреби) Керівництво
9 Провести цільові перевірки знань працівників та дотримання вимог нормативних документів з охорони праці при експлуатації об’єктів та устаткування підвищеної небезпеки, забезпечення відповідних умов праці протягом року (за потреби) Провідний інженер з ОП
10 Доводити під розписку до кожного працюючого обставини та причини нещасних випадків,що в стались у галузі. постійно Провідний інженер з ОП,лісничі,начальник лісозаводу
11 Провести оформлення кутків з наглядною агітацією з питань охорони праці 2 півріччя 2021 року Провідний інженер з ОП,лісничі,начальник лісозаводу
12 Проводити постійну заміну ламп,світильників для покращення освітлення робочих приміщень протягом року (за потреби) Провідний інженер з ОП,лісничі,начальник лісозаводу
13 Провести ремонт приміщення, заміну вікон та дверей актового залу адміністрації підприємства для покращення санітарно-гігієнічних умов праці 2 півріччя 2021 року Провідний інженер з ОП
14 Провести водопостачання до складських приміщень на території адміністрації підприємства червень 2021 року Провідний інженер з ОП
15 Провести заміну котла для обігріву контори підприємства 2 півріччя 2021 року Керівництво
16. Придбати автотранспортні засоби для покращення умов праці рейдової бригади та працівників лісової охорони і для моніторингу лісових масивів на предмет пожеж та самовільних рубок 2 півріччя 2021 року Керівництво
17 Придбати засоби відеоспостереження для моніторингу і покращення умов праці лісової охорони у лісових масивах на предмет пожеж та самовільних рубок 2 півріччя 2021 року Керівництво
18. Провести утилізацію небезпечних видів відходів та відпрацьованих мастил(олив), які утворились у процесі здійснення господарської діяльності 2 півріччя 2021 року Провідний інженер з ОП
19. Проводити автоматизацію  підприємства шляхом придбання різноманітних комп’ютерних машин та програмного забезпечення, що використовуються для цифрового створення, збору, зберігання, маніпулювання та передачі інформації, необхідної для виконання основних завдань протягом року Керівництво
20 Придбати необхідне медичне обладнання для постійного моніторингу та контролю за станом здоров’я працюючих в умовах карантину Червень 2021 року Керівництво

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх