Рух справ про браконьєрство

 

 

№/п Назва користав.

мисливських

угідь

Дата і

місце складання

протоколу

У чому полягає

порушення

Ст..закону,

кодексу

Реєстра-

ційний

№ прото

колу

Накла-

дено

Штраф

Грн..

Нара-

ховано

збитки

Грн..

Приміт-

ка винес.

постанову,

сплачено

добров.

Передано в поліцію

прокурат.

суд

виконавчу

службу

 

1. ДП»Дрогоби-

цький лісгосп»

24.12.

2015 р.

К-ра Схід

ницького

лісництва

Знаходив.в

Угіддях з

2-ма пет-

Лями

П.4.ст.20

ЗКУ Про

мислив.го-

спод.та по-

лювання

№ 1 Попере-

дження

   – Винесено

Постанову

 

2 ДП»Дрогоби-

цький лісгосп»

 

25.12.15р.

К-ра Лет

нянського

лісництва

 

Знаход.в

Угіддях з

1-ю пет-

лею п.4

Ст20 ЗКУ

Про мисл.

господ.та

полювання

 

 

№2 102 грн.    – Винесено

Постанову

Сплачено

доброві-

льно

3. ДП»Дрогоби-

цький

Лісгосп»

24.12.15р.

Контора

Нагуєвиць-

кого

лісництва

Допуск

собак в

мисливсь

ке угіддя

п.6ст20

ЗКУ Про

мисл. господ.та

полювання

№3 Поперед

ження

       – Винесено

Постано-

ву

4. ДП»Дрогоби-

кий

Лісгосп»

27.12.15.

К-ра

Східниць-

кого

лісництва

Пошкод-

ження

межевого

знаку

п.9ст20

ЗКУ Про

мислив.гос

подар.та

полювання

№4   102 грн.      – Винесено

Постанову

Сплачено

доброві-

льно

5 ДП «Дрогоби-

цький

Лісгосп»

25.12.15р.

Контора

Нагуєви-

цього

лісництва

Допуск

Собак

п.6ст.20

ЗКУ Про

мислив.гос

подар.та

полювання

№5 Поперед-

ження

     – Винесено

Постанову

 

 

6 ДП «Дрогоби-

цький

лісгосп»

27.12.15р.

Контора

Попелівсь-

кого ліс-

ництва

Пошкодж.

кормового

поля

п.9.ст20

ЗКУ Про

мисливське

господ.та

полювання

№6 102 грн.     – Винесено

Постанову

Сплачено

доброві-

льно

 

 

 

Директор ДП «Дрогобицький

Лісгосп»                                                                                 В.М.матяшовський

 

 

Вик. Герич П.В.

Січень 14, 2016