Лісогосподарська

Використання
фондів деревини, виділеної на переробку
по ДП Дрогобицький лісгосп  за 9 місяців 2019 року
Найменування
сортиментів
Один.
виміру
Заплановано
на переробку
ВСЬОГО
Використано Залученої
сировини
Давальної
сировини
Всього в т.ч. від
Рубок
ГК
Рубок
догляду
1 Лісоматеріали круглі, ВСЬОГО куб.м ##### 2 475,0 2 005,0 470,0 0,0 0,0
1,1 в т.ч.   –  шпилькові куб.м 600,0 863,0 500,0 363,0
1,2                  –  дубові куб.м 120,0 171,0 150,0 21,0
1,3                  –  букові куб.м ##### 1 366,0 1 300,0 66,0
1,4                 –  ясеневі куб.м 10,0 10,0
1,5                 –  кленові куб.м 65,0 55,0 10,0
1,6                – березові куб.м 0,0
1,7                  -вільхові куб.м 0,0
1,8   – інші твердолистяні куб.м 75,0 0,0
1,9    – інші мягколистяні куб.м 0,0
2 Дровяна деревина для
промислового виробництва
##### 380,0 187,0 121,0 0,0 0,0
2,1 в т.ч.        –  шпилькова куб.м 300,0 62,0 41,0 21,0
                –  твердолистяна куб.м ##### 318,0 218,0 100,0
2,2                 – мяколистяна куб.м 0,0
Лісопродукція- всього куб.м ##### 2 855,0 2 192,0 591,0 0,0 0,0
Головний інженер                       Маковецький М.Є

 

 

                                                 Форма № 1
Виконання
сортиментного плану заготівлі деревини від РГК
по ДП “Дрогобицьке ЛГ” за 9 місяців 2019 року .
Найменування сортиментів План,кбм Факт,кбм %  виконання
1 ЗАГОТОВЛЕНО ДЕРЕВИНИ  (всього) 26 802 26 889 100,3%
2 вихід лісоматеріалів круглих, % 42,2% 44,5% 105,3%
3 ЛІСОМАТЕРІАЛИ КРУГЛІ (ділова) в.т.ч. 11 312 11 955 105,7%
4 ДУБОВІ 3 745 4 090 109,2%
5 А 45 47 104,4%
6 В 200 207 103,5%
7 С 1500 1547 103,1%
8 D 2000 2289 114,5%
9 БУКОВІ 1 360 1 458 107,2%
10 А 20 20 100,0%
11 В 80 82 102,5%
12 С 860 881 102,4%
13 D 400 475 118,8%
14 ЯСЕНЕВІ 0 5
15 А
16 В
17 С 4
18 D 1
19 ХВОЙНІ 6 100 6 223 102,0%
20 А 500 343 68,6%
21 В 1100 1123 102,1%
22 С 3500 3470 99,1%
23 D 1000 1287 128,7%
23 БЕРЕЗОВІ 25 53 212,0%
24 А
25 В 11
26 С 25 42 168,0%
27 D
28 ВІЛЬХОВІ 20 28 140,0%
29 А
30 В 5
31 С 20 23 115,0%
32 D
33 Інші твердолитяні 62 98 158,1%
34 А
35 В
36 С 47 73 155,3%
37 D 15 25 166,7%
38 Інші м’яколистяні 0 0
39 А
40 В
41 С
42 D
43 ДРОВА (разом) 15 490 14 449 93,3%
44 ДРОВА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
(разом)
6 450 6 629 102,8%
45 ХВОЙНІ 1750 1787 102,1%
46 ТВЕРДОЛИСТЯНІ 4100 4211 102,7%
47 М’ЯКОЛИСТЯНІ 600 631 105,2%
48 ДРОВА ДЛЯ НЕ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
(разом)
9040 7820 86,5%
49 I-група 7000 7113 101,6%
50 II-група 240 245 102,1%
51 III-група 1800 462 25,7%
52 Довгомірні лісоматеріали (хлисти) 485
53 ХМИЗ (ліквідний)
Головний інженер                                                  Маковецький М.Є

 

 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 0 0 9 9 2 3 9 0

 

Державне статистичне спостереження

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтями  21 та 22  Закону України “Про державну статистику”

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,

яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА,

ВІДТВОРЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЛІСІВ

за 2018 рік

 

Подають: Термін подання
юридичні особи, які здійснюють лісогосподарську діяльність

 

– територіальному органу Держстату

не пізніше

28 лютого

№ 3-лг

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держстату

від 06.07.2018  № 118

 

Респондент:

 

Найменування:  _ДП «Дрогобицький лісгосп»                                     ____________________________________________________________________________

 

 

Місцезнаходження (юридична адреса): _82100, Львівська обл.., м.Дрогобич                                                                    _______________________________

 

 

________________________________вул.Стрийська, 29____________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):_____________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,  № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Заготівля та реалізація продукції лісового господарства у звітному році

 

(м3; у цілих числах)

Найменування видів продукції лісового господарства Код рядка Кількість виробленої

продукції лісового господарства

 

Із графи 1 –

кількість виробленої продукції лісового господарства

від рубок головного користування,

(гр.2 < гр.1)

Кількість виробленої продукції лісового господарства, переробленої та використаної для власних виробничих потреб,

(гр.3 гр.1)

Кількість реалізованої продукції лісового господарства в межах України

 

Вартість реалізованої продукції лісового господарства в межах України (без ПДВ), грн
А Б 1 2 3 4 5
Усі види круглого лісу (сума ряд. 300, 400) 200 61051 34400 2590 57249 78705300
Діловий круглий ліс

(сума ряд. 320, 330, 340) та (сума ряд. 311, 312)

300 19332 13069 1536 17804 44351500
хвойних порід (сума ряд. 321, 331, 341) 311 11012 6964 806 9836 20148400
листяних порід (сума ряд. 322, 332, 342) 312 8320 6105 730 7968 24203100
пиловник та фанерний кряж

(сума ряд. 321, 322)

320 15923 10879 1527 14878 41729060
хвойних порід 321 10373 6473 797 9678 20014000
листяних порід 322 5550 4406 730 5200 21715060
балансова деревина, кругла та колота

(сума ряд. 331, 332)

330 2843 1891 9 2755 2268400
хвойних порід 331 265 208 9 158 134400
листяних порід 332 2578 1683 2597 2134000
інші сортименти ділового круглого лісу

(сума ряд. 341, 342)

340 566 299 171 354040
хвойних порід 341 374 283
листяних порід 342 192 16 171 354040
Паливна деревина

(сума ряд. 411, 412)

400 41719 21331 1054 39445 28303000
хвойних порід 411 8491 4221 119 9834 6708200
листяних порід 412 33228 17110 935 29611 21594800

 

 

 

 

 

Розділ IІ. Заготівля деревини за системами та видами рубок у звітному році
 

 

 

(у цілих числах)
Код

рядка

Площа, на якій здійснювалась заготівля деревини,

га

Кількість  заготовленої

деревини,

м3

А Б 1 2
Усі системи та види рубок (сума ряд. 1100, 1200, 1300) 1000 1262 68229
рубки головного користування

(ряд. 1100 ≥ сумі ряд. 1110, 1111)

1100 177 36383
поступові та вибіркові 1110 92 16220
суцільні 1111 85 20163
рубки формування і оздоровлення лісів

(сума ряд. 1210,  з 1222 до 1227)

1200 1075 28688
рубки догляду (сума ряд. 1211, 1212, 1213, 1214) 1210 308 7796
освітлення 1211 49 582
прочищення 1212 78 1305
проріджування 1213 57 1199
прохідні 1214 124 4710
санітарні 1222 732 20247
лісовідновні 1223
переформування 1224
реконструктивні 1225
ландшафтні 1226
інші рубки формування і оздоровлення лісів 1227 35 645
Із рядка 1200 – суцільні рубки 1228 17 3012
інші рубки 1300 15 3158
Із рядка 1000 –  рубки за породним складом деревостанів

(сума ряд. з 2001 до 2012)

1262 68229
сосна 2001 3 821
ялина 2002 5 1265
інші хвойні 2003 541 29963
дуб 2004 571 25570
бук 2005 118 8635
інші твердолистяні 2006 19 631
береза 2007 3 905
осика 2008
вільха 2009 2 439
інші м’яколистяні 2010
інші деревні породи 2011
чагарники 2012

 

 

 

Розділ ІІІ. Заготівля недеревної лісової

продукції у звітному році

(кг; у цілих числах)
Найменування недеревної продукції лісового господарства Код

рядка

Кількість заготовленої

недеревної  продукції лісового

господарства

 

А Б 1
Живиця 6001
Пні, м3 6002  
Луб 6003
Кора 6004
Деревна зелень 6005
Дерева різдвяні, шт 6006 36
Дикорослі плоди 6007
Горіхи 6008
Гриби 6009
Ягоди 6010
Рослини лікарські 6011
Деревні соки 6012
Сіно 6013
Очерет 6014
Деревне вугілля 6015

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Загибель лісових насаджень у звітному році

 

(га; у цілих числах)

  Розділ V. Відтворення лісів у звітному році

 

(га; у цілих числах)

Найменування причин загибелі лісових насаджень Код рядка Загальна площа загибелі лісових насаджень Із графи 1 – площа загибелі лісових насаджень

хвойних порід,

(гр. 2 < гр. 1)

Найменування способів відтворення лісів Код

рядка

Площа лісовідновлення Площа лісорозведення
А Б 1 2 А Б 1 2
Усі причини загибелі лісових насаджень (сума ряд. з 8010 до 8070) 8000 Усіма способами створення лісових насаджень

(сума ряд. 9310, 9320)

9300    
від пошкоджень шкідливими комахами 8010 садіння та висівання лісу 9310 66  
від хвороб лісу 8020 природне поновлення лісу 9320 57,2
від впливу несприятливих погодних   умов 8030
від лісових пожеж 8040
від пошкоджень дикими тваринами 8050
від антропогенних факторів 8060
від надмірної вологості 8070

 

 

 

 

Розділ VІ. Лісокультурні роботи у звітному році                                    Розділ VІІ. Осушення лісових земель у звітному році                                   
(га; у цілих числах) (га; у цілих числах)
Код

рядка

Площа проведених лісокультурних робіт Код

рядка

Площа осушених земель
А Б 1 А Б 1
Переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі 9400 130   Усі лісові землі 9600  
Переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 9500 35   землі лісорозведення

(ряд.9610 ≤ ряд.9600)

9610  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Лісорозведення та знелісення за породним складом деревостанів у звітному році

(га; у цілих числах)

Код

рядка

Площа лісорозве-дення на раніше забудованих землях Площа лісорозве-дення на сільсько- господарських землях Площа лісорозве-дення на

заболочених землях

Площа лісорозве-дення на інших землях Площа знелісення, під забудовані землі Площа знелісення під

сільсько-господарські землі

Площа знелісення під

заболочені землі

Площа знелісення під

інші землі

Кількість заготовленої деревини у резуль-таті проведеного знелісення, м3
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
За усім породним складом деревостанів

 (сума ряд. з  9701 до 9712)

9700              
сосна 9701            
ялина 9702              
інші хвойні 9703                  
дуб 9704                  
бук 9705                  
інші твердолистяні 9706                  
береза 9707                  
осика 9708                  
вільха 9709                  
інші м’яколистяні 9710                  
інші деревні породи 9711                  
чагарники 9712                  

 

 

 

 

 

 
Розділ ІХ. Захист лісів від щкідників і хвороб у звітному році

 

(га; у цілих числах)
Код

рядка

Площа осередків шкідників і хвороб лісу
А Б 1
Нові осередки шкідників і хвороб, що виникли у звітному році (сума ряд. 10010, 10020) 10000 623
шкідників лісу 10010
хвороб лісу 10020 623
Осередки шкідників і хвороб лісу, ліквідовані заходами боротьби (сума ряд. 11110, 11120) 11100 824
шкідників лісу 11110
хвороб лісу 11120 824
Осередки шкідників і хвороб лісу, ліквідовані під впливом природних факторів (сума ряд. 11210, 11220) 11200 164
шкідників лісу 11210 93
хвороб лісу 11220 71

 

 

 

 

     
Розділ Х. Лісозахисні заходи у звітному році

 

(га; у цілих числах)
 

Найменування заходів

Код

рядка

Площа насаджень, на якій проводились лісозахисні заходи
А Б 1
Усі заходи боротьби зі шкідниками і хворобами лісу (сума ряд. 11410, 11420) 11400  
Захист лісів від шкідників і хвороб біологічним методом 11410
Захист лісів від шкідників і хвороб хімічним методом 11420
   
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

Матяшовський В.М.
Директор ДП «Дрогобицькийлісгосп» (ПІБ)
 

 

Лопушанський Р.І.

 

 

Фецяк Я.Є.

телефон: 3-71-28 факс: 3-71-28 електронна пошта: droglisgosp@ukr.net

 

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх