ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИЦІ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Сучасний рівень ведення лісового господарства вимагає запровадження новітніх технологій для підвищення точності виконання лісогосподарських робіт та для покращення точності виконання робіт із відведення лісосік до різних видів рубок. Тут мало тільки підвищувати точність вимірювання дерев під час проведення відведення лісосік до різних видів рубок, а у часи змін у земельному законодавстві України слід детальніше підходити до оцінки площ лісосік та точності їх вимірювання. Донедавна альтернативи використанню морально застарілих геодезичних приладів на кшталт бусолей, а вимірювання відстаней – мірних стрічок чи рулеток, не було. Проте із розвитком космічних технологій з’явилися новітні технології оцінки планового та, що надзвичайно важливо, висотного положення точок кутів повороту замкнутого полігону (лісосіки).

У методичних вказівках з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України (2013) (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0009820-13#Text) визначено, що конфігурацію та площу лісосік приймають за результатами відведення лісосік (інструментального знімання), причому таке знімання характерне для всіх видів рубок. Даним нормативним документом задекларовано, що під час відмежування лісосік проводять промірювання межових ліній, вимірювання румбів (кутів) між ними або встановлення координат точок повороту із використанням приладів глобальної системи позиціонування (GPS), на основі яких визначають площі лісосіки. Знімання лісосіки мають проводитися відповідними повіреними приладами та інструментами, проте не регламентується точність відведення лісосіки, тому очевидно тут застосовують геодезичні підходи до оцінки точності знімання. Наприклад, під час використання бусолі як кутомірного приладу та мірної стрічки для промірювання горизонтальних прокладень довжин ліній точність має становити .

Досягти такої точності на практиці (в лісі) досить важко та часо- і ресурсозатратно. Це пов’язано перш за все із особливостями вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, де проглядуваність між точками повороту лісосік є обмеженою, що впливає в кінцевому результаті на точність відведення лісосік. Другим обмеженням точності є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, які мають певні неточності, зокрема нечіткі межі таксаційних виділів, умовна система координат таких матеріалів та ін. Тому сьогодні альтернативою є використання системи глобального позиціонування для відмежування лісосік, що переважно може забезпечити не тільки відповідну точність відведення та визначення площ, але й менші затрати на проведення робіт.

   Застосування RTK приймача дозволить створити точну повидільну карту лісфонду підприємства, що спростить роботу не тільки працівникам підприємства, але й лісовпорядникам. А також дозволить вирішувати спірні питання з суміжними землекористувачами та питання, пов’язані з незаконністю використання земель підприємства.Сучасний ринок приймачів систем глобального позиціонування пропонує надзвичайну різноманітність пристроїв, які різняться і точністю вимірювань, і відповідно вартістю. У ДП «Дрогобицьке лісове господарство» для відмежування лісосік застосовується пристрій SLC Multi-purpose GNSS Receiver (https://www.satlab.com.se/product_uri/satlab-slc-multi-purpose-gnss-receiver/), який дозволяє отримувати сигнал не тільки від системи глобального позиціонування (GPS), але й від системи GLONASS, китайської BeiDou, європейської Galileo, що значно підвищує рівень сигналу, зокрема в закритому лісовому покриві. Точність використання такого приладу становить від 1,0 м до 1 см. У першому випадку точність задовольняється у закритому середовищі із обмеженою кількістю одночасно видимих супутників, остання – із точною прив’язкою до пунктів державної геодезичної мережі. Похибка вимірювання координат становить 0,5-1 мм. Важливою перевагою використання такого пристрою є можливість роботи в значному температурному діапазоні (від -10°С до +50°С), що є важливим у практиці використання в лісовому господарстві. Використання цього пристрою має переваги сумісності його із найпоширенішими операційними системами Windows, Android, IOS. Це дає можливість синхронізувати дані із доступними пристроями і опрацьовувати їх безпосередньо у польових умовах із використанням спеціалізованих програмних продуктів.

Використання приймачів систем глобального позиціонування має значні переваги поряд із традиційними методами відмежування лісосік, основними з яких є оперативність та точність виконання робіт, можливість отримання даних у цифровому вигляді для оперативної передачі їх на рівні підприємства та інші органи.

Записи створено 468

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх